Thời gian học:       10 tuần học liên tục, 1 buổi/tuần.
Lịch học:  Các buổi sáng Thứ 7 hằng tuần