DANH SÁCH CHỨNG CHỈ ĐÃ ĐƯỢC CẤP TẠI CROSSTECH

Có hơn 350 chứng chỉ cho các bạn mentee tham gia theo học tại CrossTech trong những năm qua. Các chứng chỉ của CrossTech có hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày mentee đạt được chứng chỉ.

Chứng chỉ khi mentee theo học tại CrossTech được cấp bởi Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM và CrossTech đồng ký.

ĐIỀU KIỆN ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ TẠI CROSSTECH

  • Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo kỹ năng mềm
  • Tham gia đầy đủ chương trình đào tạo của khóa học
  • Hoàn thành khóa học với kết quả được đánh giá cao bởi Mentor

Tìm kiếm trong danh sách Chứng chỉ để tìm người mà bạn đang tìm kiếm, xem hồ sơ của họ và xem các chứng chỉ của họ bằng cách nhập đầy đủ các thông tin bên dưới. Nếu hệ thống tìm thấy thông tin tìm kiếm phù hợp, chứng chỉ sẽ được gửi về qua địa chỉ email của bạn từ 3 đến 5 ngày (không bao gồm các ngày cuối tuần).

Tra cứu chứng chỉ tại CrossTech