Untitled design 2

Đào tạo nguồn nhân lực,
Giải pháp Đào tạo
cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

Tư vấn triển khai các chương trình đào tạo cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

Liên hệ

Tại sao chọn CrossTech?

CrossTech là một đơn vị đào tạo giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ngay từ những ngày mới thành lập, CrossTech đã xác định con đường phát treiern của mình dựa trên sự phát triển về giáo dục và là yếu tố then chốt quyết định đến dự phát triển. Cùng với bộ máy điều hành là nền tảng. Đây là những yếu tố giúp CrossTech mở rộng phát triển thành đơn vị đào tạo giáo dục miễn phí và tư vấn, triển khai các chương trình đào tạo cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Và cung cấp các giải pháp, dịch vụ liên quan tới sản xuất phần mêm tốt.

Đối với cá nhân?

Cung cấp các khóa học đào tạo chất lượng cao, tư vấn lộ trình học tập và tư vấn con đường sự nghiệp phù hợp với bản thân mỗi cá nhân.

Đối với tổ chức?

Kết hợp tổ chức khóa học đào tạo chất lượng cao, tư vấn-hướng dẫn thực tập sinh là học viên-sinh viên của tổ chức và hỗ trợ tuyển dụng.

Đối với công ty?

Kết hợp đưa ra giải pháp trong đào tạo nhân sự, hỗ trợ tuyển dụng và tư vấn-định hướng xây dựng quy trình quản lý dự án cho các công ty vừa và nhỏ (SME)

DAO TAO KIEN THUC NEN TANG 1

ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG MỀM

Hướng dẫn lựa chọn phát triển nghề nghiệp (RoadMap 4U)

Hướng dẫn viết CV chuyên nghiệp

Các hoạt động nâng cao kỹ năng Leadership

Nâng cao kỹ năng tiếng anh chuyên ngành

ĐÀO TẠO VỀ KỸ THUẬT

Đào tạo các khóa học FrontEnd ( HTML/CSS/JS, ReactJS…)

Đào tạo các khóa học BackEnd (NodeJS, Ruby on Rail…)

Đào tạo các khóa học Mobile (Flutter, Swift, Kotlin…)

Đào tạo các khóa học về Game (Unity Game, Game VFX)

Đào tạo khóa học kiểm thử (Manual, Automation web/mobile)

Đào tạo khóa học design (Design UI-UX,…)

Lựa chọn gói giải pháp phù hợp với bạn

Quy trình triển khai

Chúng tôi đạt được

CrossTech tự tin với những khóa học đào tạo miễn phí tốt nhất từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và đưa ra những giải pháp về đào tạo và cũng cấp nhân sự. Và chúng tôi đã đạt được…

2500

LƯỢT THEO DÕI

800

LƯỢT ĐĂNG KÝ HỌC

500

MENTEES

36

MENTORS