KIỂM THỬ PHẦN MỀM CƠ BẢN 11/2022 TẠI HUẾ

Tham gia
Enrolled: 27 mentees
Duration: 16 hours

💥💥TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC QC 11/2022 💥💥
💎Nhằm đưa ra những kiến thức về kiểm thử phần mềm, một trong các mảng hot nhất hiện nay của ngành Công nghệ hông tin, khoá học MIỄN PHÍ cực “xịn” được tổ chức bởi CrossTech kết hợp cùng CLB Tin học – Đại học Kinh tế Huế và CLB HUEIC-IT – Cao Đăng Công nghệ Huế sẽ mang đến nhiều điều mà các bạn định hướng theo mảng Kiểm thử đang cần.
💎Và thật tuyệt vời hơn khi KHOÁ HỌC QC 11/2022 nhận được tài trợ bởi nhà tài trợ kim cương – Công ty ARI và Đơn vị đồng hành Công ty ARI và Đơn vị đồng hành Hội CNTT và ĐT VT Tỉnh Thừa Thiên Huế – HueDITA; Đại học Khoa Học – Đại học Huế.
———————————————
📒QC là viết tắt của Quality Control – một ngành học rất được các bạn trẻ theo đuổi trong lĩnh vực IT, là người chịu trách nhiệm thực hiện công việc kiểm tra chất lượng phần mềm. Có 2 vị trí QC thông thường là Manual QC (không đòi hỏi kỹ năng lập trình) và Automation QC (đòi hỏi kỹ năng lập trình).
————————————————-
👉👉Tham gia khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về kiểm thử phần mềm, những thuật ngữ chuyên ngành và cách sử dụng các kĩ thuật để trở thành một người QC – người mấu chốt trong một team phần mềm.

1 TESTING FUNDAMENTALS
1,1 – Kiểm thử phần mềm
1.1.1 –– Kiểm thử phần mềm là gì?
1.1.2 –– Tại sao kiểm thử phần mềm lại quan trọng?
1.1.3 –– Những lợi ích của Kiểm thử phần mềm
1,2 – 7 Nguyên tắc kiểm thử phần mềm
1,3 – STLC (Software Testing Life Cycle) – Vòng đời kiểm thử phần mềm
1,4 – Các level kiểm thử
1,5 – Các loại kiểm thử phần mềm
2 TEST PLAN & REQUIREMENT ANALYSIS
2,1 – Test Plan là gì?
2,2 – Cấu trúc của Test Plan
2,3 – Phân tích yêu cầu là gì?
2,4 – Các nguồn tài liệu tham khảo khi kiểm thử
2,5 – Cách phân tích tài liệu
2,6 – Cách viết Q&A
3 TEST CASE DEVELOPMENT
3,1 – Test case là gì?
3,2 – Cấu trúc của Test case
3,3 – BDD test scenario
3,4 – Test cases tpis
3,5 – Các loại test case
3,6 – Cách tạo một kịch bản kiểm thử tốt
4 TEST DESIGN TECHNIQUES (P1)
4,1
4,2
4,3
5,4
6 TEST DESIGN TECHNIQUES (P2)
6,1
6,2
6,3
3 & 4 WEB & MOBILE APPLICATION TESTING
3,1 – Các bước kiểm thử phần mềm trên web
4,2 – Các bước kiểm thử phần mềm trên mobile
7 DEFECTS
7,1 – Các môi trường kiểm thử?
7,2 – Bug Report
7,3 – Vòng Đời của Bug
7,4 – Bug Report
8 DATABASE TESTING
8,1 – Database testing?
8,2 –– Database testing là gì?
8,3 –– Cách nội dung cần kiểm tra với database?
8,4 –– Cách câu truy vấn SQL cơ bản?
9 API TESTING
9,1 – API testing?
9,2 –– API testing là gì?
9,3 –– Tìm hiểu về Restful API?
9,4 –– API testing với Postman?
10 REPORT – DEMO DAY

💎Nhằm đưa ra những kiến thức về kiểm thử phần mềm, một trong các mảng hot nhất hiện nay của ngành Công nghệ hông tin, khoá học MIỄN PHÍ cực “xịn” được tổ chức bởi CrossTech kết hợp cùng CLB Tin học – Đại học Kinh tế Huế và CLB HUEIC-IT – Cao Đăng Công nghệ Huế sẽ mang đến nhiều điều mà các bạn định hướng theo mảng Kiểm thử đang cần.
💎Và thật tuyệt vời hơn khi KHOÁ HỌC QC 11/2022 nhận được tài trợ bởi nhà tài trợ kim cương – Công ty ARI và Đơn vị đồng hành Công ty ARI và Đơn vị đồng hành Hội CNTT và ĐT VT Tỉnh Thừa Thiên Huế – HueDITA; Đại học Khoa Học – Đại học Huế.
———————————————
📒QC là viết tắt của Quality Control – một ngành học rất được các bạn trẻ theo đuổi trong lĩnh vực IT, là người chịu trách nhiệm thực hiện công việc kiểm tra chất lượng phần mềm. Có 2 vị trí QC thông thường là Manual QC (không đòi hỏi kỹ năng lập trình) và Automation QC (đòi hỏi kỹ năng lập trình).
————————————————-
👉👉Tham gia khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về kiểm thử phần mềm, những thuật ngữ chuyên ngành và cách sử dụng các kĩ thuật để trở thành một người QC – người mấu chốt trong một team phần mềm.

💎Nhằm đưa ra những kiến thức về kiểm thử phần mềm, một trong các mảng hot nhất hiện nay của ngành Công nghệ hông tin, khoá học MIỄN PHÍ cực “xịn” được tổ chức bởi CrossTech kết hợp cùng CLB Tin học – Đại học Kinh tế Huế và CLB HUEIC-IT – Cao Đăng Công nghệ Huế sẽ mang đến nhiều điều mà các bạn định hướng theo mảng Kiểm thử đang cần.
💎Và thật tuyệt vời hơn khi KHOÁ HỌC QC 11/2022 nhận được tài trợ bởi nhà tài trợ kim cương – Công ty ARI và Đơn vị đồng hành Công ty ARI và Đơn vị đồng hành Hội CNTT và ĐT VT Tỉnh Thừa Thiên Huế – HueDITA; Đại học Khoa Học – Đại học Huế.
———————————————
📒QC là viết tắt của Quality Control – một ngành học rất được các bạn trẻ theo đuổi trong lĩnh vực IT, là người chịu trách nhiệm thực hiện công việc kiểm tra chất lượng phần mềm. Có 2 vị trí QC thông thường là Manual QC (không đòi hỏi kỹ năng lập trình) và Automation QC (đòi hỏi kỹ năng lập trình).
————————————————-
👉👉Tham gia khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về kiểm thử phần mềm, những thuật ngữ chuyên ngành và cách sử dụng các kĩ thuật để trở thành một người QC – người mấu chốt trong một team phần mềm.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “KIỂM THỬ PHẦN MỀM CƠ BẢN 11/2022 TẠI HUẾ”

Tham gia
Enrolled: 27 mentees
Duration: 16 hours

Miễn phí