Ekko makes it simple to design a professional website.
Take your idea online!

Try Premium for free!

Everything you need to grow your business.
Order our services today!
  Learn more about Ekko’s unique features.

  Hệ sinh thái tuyển dụng kết nối ứng viên và doanh nghiệp

  Mạng lưới ứng viên

  Hơn 1000 ứng viên IT

  Bảo Hành Trong 6 Tháng

  Các ứng viên sau khi giới thiệu thành công đều được bảo hành trong vòng 6 tháng tiếp theo

  Đối tác chiến lược

  Hơn 10+ công ty đã tin dùng dịch vụ Headhunter .

  RECO là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực Headhunt tại Việt Nam. Chúng tôi đề cao và liên tục cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất vào các hoạt động sàng lọc thông tin và đo đạc độ phù hợp của ứng viên trước khi tiến cử sang khách hàng, đảm bảo độ phù hợp lên tới gần 80%.
  Joel Ellis Executive Director
  CrossTech với backgroud là IT có cơ sở dữ liệu đa dạng thông qua các mạng lưới kết nối tới ứng viên, chúng tôi tự tin về tốc độ tuyển dụng nhân sự IT có thể đạt yêu cầu của khách hàng trong vòng 7 ngày.
  Neal Leyton Web Developer
  CrossTech cung cấp nhiều giải pháp ngắn hạn – dài hạn đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của khách hàng, bao gồm giải pháp Headhunt; On-site (ngắn hạn)
  Vanessa Gibbs Marketing Manager
  Ekko is a fully packed practical tool of premium built and design. Thus is great for rising undefined businesses looking for a specific customers market.
  Joel Ellis Executive Director
  With plentiful shortcodes to ease your workflow, Ekko is meant to simplify the website building experience. One of the fastest multi-purpose themes available on the market.
  Neal Leyton Web Developer
  With over 40 custom built elements, Ekko is perfect for building your dream landing page website without any coding whatsoever.
  Vanessa Gibbs Marketing Manager

  Quy trình làm việc với khách hàng chuyên nghiệp

  • 1
   Nhận Thông Tin Job

   Khách hàng gửi thông tin của Job muốn tuyển dụng

  • 3
   Chọn lọc ứng viên

   Chọn lọc ứng viên cho khách hàng

  • 2
   Phỏng vấn và thử việc

   Lên lịch phỏng vấn ứng viên với khách hàng

  • 4
   Thanh Toán và Bảo Hành

   Ứng viên sau khi thử việc 2 tháng sẽ tiến hành thanh toán .
   Ứng viên sẽ được bảo hành trong 6 tháng

  • One
  • Two
  • Three
  • One
  • Two
  • One
  • Two

  Trusted by more than a million clients & sponsors worldwide